Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

101240

Publication details

Published in:

(1938). Slovo a slovesnost 4.

Pages: 122-132

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Havránek Bohuslav, Jakobson Roman, Trávníček František (1938). Review of Vývoj současného spisovného jazyka na Podkarpatské Rusi Slovo a slovesnost 4, pp. 122-132.