Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

101235

Z dějin staročeského zpěvného básnictví

Roman Jakobson

pp. 41-44

Publication details

Published in:

(1938). Slovo a slovesnost 4.

Pages: 41-44

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1938). Z dějin staročeského zpěvného básnictví. Slovo a slovesnost 4, pp. 41-44.