Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

100952

Kodaňská přehlídka dnešního jazykozpytu

Roman Jakobson

pp. 166-169

Publication details

Published in:

(1936). Slovo a slovesnost 2.

Pages: 166-169

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1936). Kodaňská přehlídka dnešního jazykozpytu. Slovo a slovesnost 2, pp. 166-169.