Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Book

161791

Phaenomenologie en natuurweten-schap

Bezinning op het wereldbeeld

C. van de Hulst Cornelis A Van Peursen

Publication details

Publisher: Bijleveld

Place: Utrecht

Year: 1953

Pages: 164

Full citation:

van de Hulst C., Van Peursen Cornelis A (1953). Phaenomenologie en natuurweten-schap: Bezinning op het wereldbeeld, Bijleveld, Utrecht.