Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Book | Chapter

102039

Poezija grammatiki i grammatika poezii

Roman Jakobson

pp. 397-417

Publication details

Published in:

Davie Donald, Wyka Kazimierz (1961). Poetics poetyka poètika, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Pages: 397-417

Full citation:

Jakobson Roman (1961). Poezija grammatiki i grammatika poezii, in D. Davie & K. Wyka (eds.), Poetics poetyka poètika, Warszawa, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, pp. 397-417.