Acta Structuralica

International Journal for Structuralist Research

Journal | Volume | Articles

Metajęzyk w kręgu zagadnień lingwistycznych

Roman Jakobson

pp. 157-158

Publication details

Full citation:

Jakobson, R. (1960). Metajęzyk w kręgu zagadnień lingwistycznych. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 53, pp. 157-158.

This document is unfortunately not available for download at the moment.