Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

102029

Metajęzyk w kręgu zagadnień lingwistycznych

Roman Jakobson

pp. 157-158

Publication details

Published in:

(1960). Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 53.

Pages: 157-158

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1960). Metajęzyk w kręgu zagadnień lingwistycznych. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 53, pp. 157-158.