Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

101986

Kazańska szkola polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym rozwoju fonologii

Roman Jakobson

pp. 3-34

Publication details

Published in:

(1960). Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 19.

Pages: 3-34

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1960). Kazańska szkola polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym rozwoju fonologii. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 19, pp. 3-34.