Acta Structuralica

International Journal for Structuralist Research

Journal | Volume | Articles

Kazańska szkola polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym rozwoju fonologii

Roman Jakobson

pp. 3-34

Publication details

Full citation:

Jakobson, R. (1960). Kazańska szkola polskiej lingwistyki i jej miejsce w światowym rozwoju fonologii. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 19, pp. 3-34.

This document is unfortunately not available for download at the moment.

Translations