Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

101921

Powstanie pojęcia fonemu w lingwistyce polskiej i światowej

Roman Jakobson

pp. 48-53

Publication details

Published in:

(1958). Sprawozdania z Prac Naukowych Wydzialu Nauk Spolecznych 1 (6).

Pages: 48-53

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1958). Powstanie pojęcia fonemu w lingwistyce polskiej i światowej. Sprawozdania z Prac Naukowych Wydzialu Nauk Spolecznych 1 (6), pp. 48-53.