Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Book | Chapter

101890

Řeč a písemnictví českých židů v době přemyslovské

Roman Jakobson

pp. 35-46

Publication details

Published in:

Matejka Ladislav (1957). Kulturní sborník Rok, Moravian Library, New York.

Pages: 35-46

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1957). Řeč a písemnictví českých židů v době přemyslovské, in L. Matejka (ed.), Kulturní sborník Rok, New York, Moravian Library, pp. 35-46.