Acta Structuralica

International Journal for Structuralist Research

Book | Chapter

101889

(1957) Kulturní sborník Rok, New York, Moravian Library.

Řeč a písemnictví českých židů v době přemyslovské

Roman Jakobson

pp. 35-46

Publication details

Full citation:

Jakobson, R. (1957)., Řeč a písemnictví českých židů v době přemyslovské, in L. Matejka (ed.), Kulturní sborník Rok, New York, Moravian Library, pp. 35-46.

This document is unfortunately not available for download at the moment.