Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Book | Chapter

101313

Český vliv na staropolské písemnictví

Roman Jakobson

pp. 48-51

Publication details

Published in:

Mathesius Vilém (1939). Co daly naše země Evropě a lidstvu 1: Od věrozvěstů k národnímu obrození, Evropský Literární Klub, Praha.

Pages: 48-51

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1939). Český vliv na staropolské písemnictví, in V. Mathesius (ed.), Co daly naše země Evropě a lidstvu 1, Praha, Evropský Literární Klub, pp. 48-51.