Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Book | Chapter

101232

K popisu Máchova verše

Roman Jakobson

pp. 207-278

Publication details

Published in:

Mukařovský Jan (1938). Torso a tajemství Máchova díla: Sborník pojednání Pražského linguistického kroužku, Borový, Praha.

Pages: 207-278

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1938). K popisu Máchova verše, in J. Mukařovský (ed.), Torso a tajemství Máchova díla, Praha, Borový, pp. 207-278.