Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

101066

K dějinám cyrilometodějství

Roman Jakobson

Publication details

Published in:

(1937). Lidové noviny 19. X..

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1937). K dějinám cyrilometodějství. Lidové noviny 19. X..