Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

101065

Z nejstarších dějin polského a českého básnictví

Roman Jakobson

Publication details

Published in:

(1937). Lidové noviny 9. X..

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1937). Z nejstarších dějin polského a českého básnictví. Lidové noviny 9. X..