Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Book | Chapter

100959

Morféma

Roman Jakobson

pp. 341

Publication details

Published in:

(1936). Ottův slovník naučný nové doby: Dodatky IV/1, J. Otto, Praha.

Pages: 341

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1936). Morféma, in , Ottův slovník naučný nové doby, Praha, J. Otto, pp. 341.