Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Book | Chapter

100908

Formalistická škola a dnešní literární věda ruská

Roman Jakobson

pp. 11-95

Publication details

Published in:

Glanc Tomáš (2005). Formalistická škola a dnešní literární věda ruská, Academia, Praha.

Pages: 11-95

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (2005). Formalistická škola a dnešní literární věda ruská, in T. Glanc (ed.), Formalistická škola a dnešní literární věda ruská, Praha, Academia, pp. 11-95.