Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

100894

Společná řeč kultury

Poznámky k otázkám vzájemných styků sovětské a západní vědy

Roman Jakobson

pp. 109-111

Publication details

Published in:

(1935). Země Sovětů 4.

Pages: 109-111

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1935). Společná řeč kultury: Poznámky k otázkám vzájemných styků sovětské a západní vědy. Země Sovětů 4, pp. 109-111.