Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

100872

Slezsko-polská cantilena inhonesta ze začátku XV. století

Roman Jakobson

pp. 56-84

Publication details

Published in:

(1935). Národopisný věstník českoslovanský 27-28.

Pages: 56-84

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1935). Slezsko-polská cantilena inhonesta ze začátku XV. století. Národopisný věstník českoslovanský 27-28, pp. 56-84.