Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Book | Chapter

100727

Ukázky z chystané monografie o šlágrech V & W

Roman Jakobson

Publication details

Published in:

Ježek Jaroslav (1933). Tucet melodií z Osvobozeneho Divadla, Hudební Matice Umělecké Besedy, Praha.

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1933). Ukázky z chystané monografie o šlágrech V & W, in J. Ježek, Tucet melodií z Osvobozeneho Divadla, Praha, Hudební Matice Umělecké Besedy.