Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

100654

Tolstoj o Masarykovi

Z neuveřejněné pozůstalosti Tolstého

Roman Jakobson

Publication details

Published in:

(1931). Literární noviny 5 (18. X.).

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1931). Tolstoj o Masarykovi: Z neuveřejněné pozůstalosti Tolstého. Literární noviny 5 (18. X.).