Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Book | Chapter

100627

Z fonologie spisovné slovenštiny

Roman Jakobson

pp. 155-163

Publication details

Published in:

Jirásek J., Tichý František (1931). Slovenská miscellanea: Sborník věnovaný Univ. Prof Dr. Albertu Pražákovi k třicátému výročí jeho literární činosti, Universum, Bratislava.

Pages: 155-163

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1931). Z fonologie spisovné slovenštiny, in J. Jirásek & F. Tichý (eds.), Slovenská miscellanea, Bratislava, Universum, pp. 155-163.