Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

100585

Nové práce o úloze církevněslovanských prvků v ruštině

Roman Jakobson

pp. 174

Publication details

Published in:

(1929). Časopis pro moderní filologii 15.

Pages: 174

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1929). Nové práce o úloze církevněslovanských prvků v ruštině. Časopis pro moderní filologii 15, pp. 174.