Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Volume | Article

100514

K odstraňování dlouhých souhlásek v češtině

Roman Jakobson

pp. 25-32

Publication details

Published in:

(1928). Slavia - Časopis pro slovanskou filologii 7.

Pages: 25-32

ISBN (paperback):

ISBN (digital):

Full citation:

Jakobson Roman (1928). K odstraňování dlouhých souhlásek v češtině. Slavia 7, pp. 25-32.