Acta Structuralica

international journal for structuralist research

Journal | Authors

101041

Aristoteles

-384 (Stagira) — -322 (Euboea)

První analytiky

1961

Aristoteles

Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

Druhé analytiky — Organon IV

1962

Aristoteles

Praha, Nakladatelství Československé Akademie Věd

Organon

1984

Aristoteles

Paris, Vrin

Métaphysique

2007

Aristoteles

Paris, Pocket