Acta Structuralica

International Journal for Structuralist Research

100417

References

Colin Cherry

1914-1979

K logickému popisu jazyků v jejich fonologickém aspektu

1963

with Jakobson Roman, Halle Morris

in: Theorie informace a jazykověda, Praha : Nakladatelství Československé Akademie Věd